Škola Fakulta Rok Spolu Akademický rok 1 Akademický rok 2 Akademický rok 3 Akademický rok 4 Akademický rok 5 Akademický rok 6
Doktorandské štúdium Fakulta 2020
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Rímskokat.bohosl.fak.UK 2020 12 1 1 2 3 5 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Evanj. bohosl. fak. UK 2020 2 0 1 1 0 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Prírodovedecká fak. UK 2020 44 16 9 4 5 10 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fakulta managementu UK 2020 34 8 5 11 10 0 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Lekárska fakulta UK 2020 225 49 25 31 14 12 28
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Jesseniova lek. fak. UK 2020 106 18 16 27 21 24 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Právnická fakulta UK 2020 57 18 11 11 12 5 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Filozofická fakulta UK 2020 69 14 11 14 11 19 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fa soc.a ekonom.vied UK 2020 4 1 2 1 0 0 0