Škola Fakulta Rok Spolu
Štúdium I. a II. Stupňa Štúdium I. a II. Stupňa 2020 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Rímskokat.bohosl.fak.UK 2020 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Evanj. bohosl. fak. UK 2020 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Prírodovedecká fak. UK 2020 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fakulta managementu UK 2020 15
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Lekárska fakulta UK 2020 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Jesseniova lek. fak. UK 2020 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Právnická fakulta UK 2020 11
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Filozofická fakulta UK 2020 0
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fa soc.a ekonom.vied UK 2020 0