Okres Rok Počet poberatľov - na opatrovanie
Bratislava I 2019 162
Bratislava II 2019 510
Bratislava III 2019 224
Bratislava IV 2019 325
Bratislava V 2019 461
Bratislava I 2020 190
Bratislava II 2020 587
Bratislava III 2020 257
Bratislava IV 2020 374
Bratislava V 2020 532