Zoznam zmlúv 2022
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
165-50-22 Zmluva EBA, s.r.o. Odber, preprava a spracovanie nebezpečného odpadu kat. č. 19 01 07 (popolček) 3.10.2022 v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy 6 mesiacov
166-13-22 Rámcová dohoda A-Z STAV, s.r.o. Zhodnotenie objemného odpadu 23.9.2022 179.840,- EUR bez DPH 12 mesiacov
167-10-22 Zmluva o spolupráci Správa telovýchovných a rekreačných zariadení HM SR BA OLO ako partner na podujatí 74. ročník Národného behu Devín - Bratislava 4.10.2022 10.10.2022
168-47-22 Kúpna zmluva ELKOPLAST Slovakia s.r.o. &quot Výzva č. 12 &quot &quot Plastové nádoby na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad 20 l&quot &quot &quot 29.9.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 10 mesiacov
169-40-22 Rámcová zmluva o dielo Scania Slovakia s.r.o. Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel SCANIA III 7.10.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 36 mesiacov
170-10-22 Zmluva Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom účte č. 1099/22/80096 11.10.2022
3-40-22 D1 Zmluva o dielo REDOX SERVICES s.r.o. Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel - navýšenie finančného limitu 4.1.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 12 mesiacov
171-70-22 Rámcová zmluva o dielo VÚMZ SK, s.r.o. Servis lisu a dotrieďovacej linky 18.10.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 12 mesiacov
172-50-22 Rámcová kúpna a servisná zmluva GODUR, s.r.o. Servis, oprava, dodávka pásov a náhradných dielov pre dopravné pásy v ZEVO 21.10.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 24 mesiacov