Okres Rok Produktivita prĂ¡ce na zamestnanca zo stav. produkcie vykonanej vlast. zamest. (Eur)
Bratislava I 2021 118959
Bratislava I 2020 117624
Bratislava I 2019 107844
Bratislava I 2018 100 236
Bratislava I 2017 117 763
Bratislava I 2016 119 674
Bratislava I 2015 92 699,15
Bratislava I 2014 99 619,60
Bratislava I 2013 52 300,71
Bratislava I 2012 49 969,51