Okres Rok Podiel osôb v predproduktívnom veku (Percento) Podiel osôb v produktívnom veku (Percento) Podiel osôb v poproduktívnom veku (Percento)
Bratislava I 2021 15,34 63,25 21,41
Bratislava I 2020 16,75 62,03 21,22
Bratislava I 2019 16,48 62,37 21,14
Bratislava I 2018 15,94 62,9 21,16
Bratislava I 2017 15,45 63,53 21,01
Bratislava I 2016 15,02 64 20,97
Bratislava I 2015 14,45 64,73 20,82
Bratislava I 2014 13,95 65,3 20,74
Bratislava I 2013 13,43 66,08 20,49
Bratislava I 2012 12,87 66,76 20,37