Zoznam zmlúv 2022
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do
130-10-22 Zmluva MERTEL, s.r.o. Zmluva o organizovaní podujatia 3.8.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 12 mesiacov
131-10-22 Zmluva o spolupráci Kunsthalle Bratislava OLO ako partner na podujatí Kitti Gosztola &amp Bence Győrgy Pálinkás: Wild Garden Utopia 2022 1.8.2022 8.8.2022
k 78-10-20 D5 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - doplnenie 1.8.2022 v zmysle čl. II dodatku
132-10-22 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Združenie SHIELD - AVAL Strážna služba 5.8.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy
133-10-22 Rámcová kúpna zmluva IRDistribution, a.s. Tablety s príslušenstvom 5.8.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy
134-10-22 Zmluva o spolupráci HM SR BA OLO ako partner na podujatí Event Cvičko 10.8.2022 8.8.2022
135-10-22 Zmluva o spolupráci HM SR BA OLO ako partner na podujatí L ´Etape Slovakia by Tour de France 2022 10.8.2022 22.8.2022
113-10-22 D1 Zmluva o nájme nebytových priestorov P13 Retail park s.r.o. Prenájom priestorov pre účely KOLO n.o. - prevádzka Centra opakovaného použitia 12.8.2022 12,- EUR bez DPH/m? 31.8.2025
136-10-22 Rámcová dohoda APUEN AKADÉMIA s.r.o. Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania 15.8.2022 30.000,- Eur bez DPH 31.12.2023