Štátne k 15.9.2008 k 15.9.2008 k 15.9.2008 k 15.9.2008 k 15.9.2008 k 15.9.2008 k 15.9.2009 k 15.9.2009 k 15.9.2009 k 15.9.2009 k 15.9.2009 k 15.9.2009 k 15.9.2010 k 15.9.2010 k 15.9.2010 k 15.9.2010 k 15.9.2010 k 15.9.2010 k 15.9.2011 k 15.9.2011 k 15.9.2011 k 15.9.2011 k 15.9.2011 k 15.9.2011 k 15.9.2011 k 15.9.2012 k 15.9.2012 k 15.9.2012 k 15.9.2012 k 15.9.2012 k 15.9.2012 k 15.9.2012 k 15.9.2013 k 15.9.2013 k 15.9.2013 k 15.9.2013 k 15.9.2013 k 15.9.2013 k 15.9.2013 k 15.9.2014 k 15.9.2014 k 15.9.2014 k 15.9.2014 k 15.9.2014 k 15.9.2014 k 15.9.2014 k 15.9.2015 k 15.9.2015 k 15.9.2015 k 15.9.2015 k 15.9.2015 k 15.9.2015 k 15.9.2015 k 15.9.2016 k 15.9.2016 k 15.9.2016 k 15.9.2016 k 15.9.2016 k 15.9.2016 k 15.9.2016 k 15.9.2017 k 15.9.2017 k 15.9.2017 k 15.9.2017 k 15.9.2017 k 15.9.2017 k 15.9.2017 k 15.9.2018 k 15.9.2018 k 15.9.2018 k 15.9.2018 k 15.9.2018 k 15.9.2018 k 15.9.2018
Ukazovateľ Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet škôl Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov
Okres spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore v audio. a multimed. odbore spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore v audio. a multimed. odbore spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore v audio. a multimed. odbore spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore v audio. a multimed. odbore spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore v audio. a multimed. odbore spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore v audio. a multimed. odbore spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore v audio. a multimed. odbore spolu spolu v tanečnom odbore vo výtvarnom odbore v literárno-dramatickom odbore v hudobnom odbore v audio. a multimed. odbore
Bratislava I 3 1238 115 212 42 869 3 1295 111 204 67 913 3 1414 112 255 68 979 3 1411 110 248 40 1013 0 3 1391 106 248 39 998 0 3 1389 111 246 49 983 0 3 1433 98 282 50 1003 0 3 1460 112 300 41 1007 0 3 1403 111 296 40 956 0 3 1461 108 310 38 1005 0 3 1497 115 312 54 1016 0
Bratislava II 2 1973 180 612 22 1159 2 2091 241 680 30 1140 2 1988 223 611 25 1129 2 1996 225 579 31 1161 0 2 2020 234 569 37 1180 0 2 1989 207 550 89 1143 0 2 1999 197 536 34 1232 0 2 1952 179 493 34 1246 0 2 1968 178 505 46 1239 0 2 1977 168 475 55 1279 0 2 2013 177 485 46 1305 0
Bratislava III 2 1201 153 353 49 646 2 1222 133 306 52 731 2 1205 142 312 47 704 2 1198 149 325 46 678 0 2 1149 120 299 41 689 0 2 1048 73 264 46 665 0 2 1068 57 243 43 725 0 2 1134 75 232 71 756 0 2 1228 85 267 97 779 0 2 1186 91 248 68 779 0 2 1185 70 244 71 800 0
Bratislava IV 4 3390 729 708 284 1669 3 3461 695 722 328 1716 3 3511 700 732 325 1754 3 3446 593 784 327 1737 5 3 3378 569 753 310 1740 6 3 3307 531 742 305 1720 9 3 3354 563 775 282 1722 12 3 3249 528 721 290 1702 8 3 3198 561 688 292 1648 9 3 3241 562 696 277 1695 11 3 3254 578 696 294 1677 9
Bratislava V 2 1345 173 250 63 859 2 1380 199 237 64 880 2 1404 206 272 50 876 2 1376 203 262 45 837 29 2 1448 211 271 58 863 45 2 1367 195 272 49 821 30 2 1422 235 258 62 833 34 2 1457 240 260 81 853 23 2 1381 199 283 73 798 28 2 1424 192 305 75 819 33 2 1467 197 346 99 801 24