Okres Rok SlobodnĂ˝ RozvedenĂ˝ Vdovec
Bratislava I 2021 78,22 21,29 0,5
Bratislava I 2020 81,9 17,65 0,45
Bratislava I 2019 77,82 20,77 1,41
Bratislava I 2018 82,22 16,83 0,95
Bratislava I 2017 79,68 19,37 0,95
Bratislava I 2016 85,03 14,63 0,34
Bratislava I 2015 79,86 19,44 0,69
Bratislava I 2014 79,78 19,49 0,74
Bratislava I 2013 76,12 22,76 1,12
Bratislava I 2012 80,51 18,77 0,72