Zoznam zmlŁv 2022 10
źˇslo typ zmluvy partner predmet podpˇsan  sadzba platnosś do komu
79-40-22 R mcov  zmluva o dielo AUTO - IMPEX spol. s r.o. Servis podvozkov slu§obněch n kladněch motorověch vozidiel a prˇvesov vr tane dodania n hradněch dielov 2.5.2022 132.000,- EUR bez DPH 36 mesiacov N kup
80-10-22 Zmluva o spolupr ci BE COOL, s.r.o. OLO ako partner na podujatˇ 1. roźnˇk medzin rodněch parkŁrověch pretekov CSIO Slovakia 2022 4.5.2022 23.5.2022 Marketing
81-10-22 Zmluva o spolupr ci BRATISLAVSKí MAJµLES OLO ako partner na podujatˇ Bratislavskě maj les 5.5.2022 30.5.2022 Marketing
82-10-22 Zmluva o finanźnom lˇzingu Slovensk  Sporite–ĺa, a.s. Zmluva o finanźnom lˇzingu ź. 9003206 N kladn‚ vozidlo do 12 t 25.4.2022 v zmysle źl. II bodu 2. zmluvy N kup
83-10-22 KŁpna zmluva Slovensk  Sporite–ĺa, a.s., AUTO - IMPEX spol. s r.o. KŁpna zmluva ź. 9003206 N kladn‚ vozidlo do 12 t 25.4.2022 v zmysle źl. II bodu 1. zmluvy N kup
39-13-21 D1 R mcov  dohoda Bittner print s.r.o. R mcov  dohoda o poskytovanˇ tlaźověch a grafickěch slu§ieb 11.5.2022 54.999,- EUR bez DPH 24 mesiacov N kup
84-50-22 KŁpna zmluva ACP AuComp, s.r.o. N hradn‚ diely pre riadiaci syst‚m Chemickej Łpravne vody Mitsubishi 11.5.2022 v zmysle prˇlohy ź. 1 zmluvy 31.7.2022 N kup
85-50-22 Zmluva o dielo WEHRLE-WERK AG Rekonçtrukcia teplověmenněch pl“ch kotlov K1 a K2 v z vode ZEVO 17.5.2022 v zmysle Prˇlohy ź. 2 zmluvy 24 mesiacov N kup
86-10-22 Zmluva o spolupr ci Bratislavsk‚ kultŁrne a informaźn‚ stredisko OLO ako partner na podujatˇ Magistr tny deĺ 13.5.2022 21.5.2022 Marketing