Zoznam zmlúv 2022 10
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do komu
58-47-22 Kúpna zmluva Zoltán Berner Zberné nádoby , košíky, vrecia na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad II. časť zákazky 6.4.2022 10 mesiacov Nákup
59-47-22 Kúpna zmluva Zoltán Berner Zberné nádoby , košíky, vrecia na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad I. časť zákazky 6.4.2022 10 mesiacov Nákup
60-40-22 Rámcová dohoda KRPA Slovakia spol. s r.o. Biele samolepiace polyesterové nálepky A5 5.4.2022 12 mesiacov Nákup
61-10-22 Rámcová dohoda XEVOS Solutions s.r.o. Rámcová dohoda č. Z20222078_Z Nákup licencií platformy MS 365 30.3.2022 12 mesiacov Nákup
62-47-22 Kúpna zmluva MEVA-SK s.r.o. Rožňava Zberné nádoby , košíky, vrecia na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad III. časť zákazky 7.4.2022 10 mesiacov Nákup
63-47-22 Kúpna zmluva MEVA-SK s.r.o. Rožňava Zberné nádoby , košíky, vrecia na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad IV. časť zákazky 7.4.2022 10 mesiacov Nákup
64-40-22 Rámcová zmluva o dielo A.R.S. spol. s r.o. Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá 11.4.2022 v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy 12 mesiacov Nákup
65-10-22 Zmluva o finančnom lízingu Slovenská Sporiteľňa, a.s. Zmluva o finančnom lízingu č. 9002747 Nákladné vozidlo nad 12 t 8.4.2022 v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy Nákup
66-10-22 Kúpna zmluva Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 9002747 Nákladné vozidlo nad 12 t 8.4.2022 v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy Nákup