Zoznam zmlúv 2022 10
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do komu
1-10-22 Zmluva o dielo Profi TV, s.r.o. Infopanely 3.1.2022 v zmysle prílohy č. 2 8 týždňov Nákup
2-47-22 Kúpna zmluva MEVA-SK s.r.o. Rožňava &quot Výzva č. 4 &quot &quot Zberné nádoby, košíky, vrecia na BRKO&quot &quot &quot 5.1.2022 v zmysle prílohy č. 2 3 mesiace Nákup
3-40-22 Zmluva o dielo REDOX SERVICES s.r.o. Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel 4.1.2022 v zmysle prílohy č. 2 Nákup
4-40-22 Zmluva o dielo HYCA s.r.o. Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel 10.1.2022 v zmysle prílohy č. 2 Nákup
k 33-10-04 D12 Licenčná zmluva SOFTIP, a.s. Dodatok č. 12 k Licenčnej zmluve č. 12024322 Programové vybavenie Softip Happy HR 14.12.2021 17.575,00 EUR bez DPH počas trvania zmluvy IT
5-70-22 Zmluva o nájme hnuteľných vecí IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. Prenájom námorného skladového kontajnera 3.1.2022 180,- EUR bez DPH mesačne 4.1.2023 Správa majetku
6-10-22 Rámcová dohoda B.T.SERVIS SK, s.r.o. Rámcová dohoda č. Z202124747_Z Rúško, respirátor FFP2, FFP3 3.1.2022 Nákup
7-40-22 Rámcová kúpna zmluva T a M trans spedition s.r.o. Motorová nafta 19.1.2022 6.468.731,20 EUR bez DPH finančný limit Nákup
8-40-22 Zmluva o dielo TEMAX, spol. s.r.o. Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel 18.1.2022 v zmysle prílohy č. 2 Nákup