Ukazovateľ Rok 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016
Vysoká škola Fakulta Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Rektorát (UK) 13 0 13 0 13 - 13 -
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta rímskokatolícka cyr.-metod. bohoslovecká (UK) - 24 - 17 - 22 - 27
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta evanjelická bohoslovecká (UK) - 26 - 19 - 28 - 15
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (UK) - 452 - 487 - 439 - 457
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta prírodovedecká (UK) - 787 - 758 - 872 - 785
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta manažmentu (UK) - 574 - 625 - 567 - 557
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta lekárska (UK) - 392 - 401 - 426 - 460
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta Jesseniova lekárska (UK) - 255 - 241 - 290 - 275
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta farmaceutická (UK) - 290 - 288 - 275 - 306