Zoznam zmlúv 2018 10
číslo typ zmluvy partner predmet schválené PRS schválené jediný akcionár podpísaná sadzba platnosť do výpoveď komu
1-10-18 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Beztech, s.r.o. Ochrana osobných údajov pri ich spracúvaní x x 5.1.2018 doba neurčitá dohodou PaM
2-10-18 Zmluva o spracúvaní osobných údajov TATRA UNITED CORPORATION, a.s. Ochrana osobných údajov pri ich spracúvaní x x 10.1.2018 doba neurčitá dohodou PaM
3-10-18 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Mgr. Tomáš Szabo, advokát Ochrana osobných údajov pri ich spracúvaní x x 24.1.2018 doba neurčitá dohodou PaM
4-10-18 Zmluva o spracúvaní osobných údajov GGFS Ochrana osobných údajov pri ich spracúvaní x x 24.1.2018 doba neurčitá dohodou PaM
k 26-10-05-U Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Pyroteam Group s.r.o ukončenie zmluvy dohodou x x 22.1.2018 UIaSM
5-10-18 Rámcová zmluva o poskytnutí licencií BENESTRA, s.r.o. licencie k produktom Microsoft 1/2018 1/2018 24.1.2018 16.567,82 EUR bez DPH ročne 24.1.2021 v zmysle obchodného zákonníka UIaSM
k 14-10-17 D4 Zmluva o dielo REDOX - ENEX s.r.o. Dodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO - Pilotný projekt I. doprava kontajnerov na miesto stavby a inštalácia kontajnerov - naviacpráce Petržalka x x 29.1.2018 500,- EUR bez DPH dohodou, 30 dní UIaSM
6-10-18 Zmluva o zabezpečení služieb ARGUSS, s.r.o. Mobilný zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivín x x 26.2.2018 9.540,- EUR bez DPH 1.3.2018-31.12.2018 dohodou UPČ
7-10-18 Kúpna zmluva ASBIS SK spol. s r.o. Tablety s upraveným SW Android vrátane príslušenstva 2/2018 x 2.3.2018 1.170,35 EUR bez DPH/ks dohodou UIaSM