Zoznam zmlúv 2016 10
číslo typ zmluvy partner predmet podpísaná sadzba platnosť do výpoveď komu
1-10-16 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Maroš Palik právne služby a právne poradenstvo 13.1.2016 45/hod nestavené 2 mesiace po dni doručenia GR
2-10-16 Zmluva o poskytovaní právnych služieb BARRISTER LEGAL s.r.o. právne poradenstvo 15.12.2015 119/hod od 17.12.2015- 31.12.2016 3 mesiace po dni doručenia GR
3-10-16 Zmluva o reklamnej spolupráci APOH Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve reklama OLOMPÁDA 5.2.2016 1000 od 1.2.2016 - 31.12.2016 Mar
4-10-16 Kúpna zmluva MH SR kúpa pozemkov- Ružinov 5.2.2016 15535 eur RUIaSM
5-10-16 Zmluva o dielo TA Management s.r.o. audit systému riadenia organizácie 16.2.2016 4500 eur do 15.05.2016 GR
6-10-16 Zmluva o reklamnej spolupráci VEMEX ENERGO s.r.o. reklama OLOMPIÁDA 25.2.2016 500 od 01-06-2016 - 30.06.2016 Mar
7-10-16 Zmluva o spolupráci Junior Achievement Slovensko, n.o. reklama JA Slovensko 26.2.2016 100/100 do 31.12.2016 Mar
8-10-16 Zmluva o výpožičke nápojových automatov Kávomaty, s.r.o. vypožičanie nápojových automatov 15.2.2016 zdarma neurčitá 1 mesiac po dni doručenia GR
9-10-16 Zmluva o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných OV BVS, a.s. výkon kontroly miery znečistenia OV 10.3.2016 neurčitá nie je možné UIaSM