Zoznam zmlúv 2019 10
číslo typ zmluvy partner predmet schválené PRS schválené jediný akcionár podpísaná sadzba platnosť do výpoveď komu
k 56-10-14 D3 Dodatok k zmluve o dielo a poskytovaní služieb Beztech, s.r.o. služby v oblasti BOZP, OPP a CO - doplnenie GDPR 5.2.2019 OPS
1-10-19 Licenčná zmluva VENZEO, s.r.o. právo na pozužívanie systému Venzeo 29.1.2019 v zmysle prílohy č. 2 od 1.2.2019 na 24 mesiacov dohodou ÚIaSM
2-10-19 Zmluva o audite a iných odborných službách Deloitte Audit s.r.o. štatutárny audit 8.3.2019 8.3.2019 13.000,- EUR bez DPH UE
3-10-19 Zmluva na zabezpečenie mobilného zberu KO s obsahom škodlivín ARGUSS, s.r.o. škodlivé látky z domácností 15.3.2019 9.850,- EUR bez DPH 31.12.2019 ÚPČ
4-10-19 Rámcová zmluva o poskytnutí odbornej poradenskej činnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o. bezpečnostný poradca podľa dohody ADR 18.12.2018 fin. limit max. do 10.000,- EUR bez DPH 31.12.2021 OPS
5-10-19 Zmluva o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu JV INTERSAD s.r.o. odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v kompostárni 8.3.2019 8.3.2019 21,90 EUR bez DPH/tona 28.2.2020 ÚPČ
k 16-10-18 D1 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania zberného dvora Mestská časť Bratislava - Rača Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Rača - dodatok č. 1 21.3.2019 30.11.2022 dohodou ZOO
k 23-10-18 D1 Zmluva o poskytnutí licencií ASBIS AK spol. s r.o. Tablety s upraveným SW Android vrátane príslušenstva - poskytnutie licencie Smasung KNOX x x 3.4.2019 min. 400,- EUR bez DPH(20 tabletov) a max. 1.600,- EUR bez DPH (80 tabletov predĺženie o 12 mesiacov dodatkom dohodou UIaSM
6-10-19 Rámcová kúpna zmluva BORMIS, s.r.o. Osobné ochranné pracovné prostriedky áno x 15.4.2019 fin. limit max. do 60.000,- EUR bez DPH 14.4.2020 UIaSM