Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia Číslo zmluvy
MAGTS2100152 Proforma vytvorený v IS NORIS Dodatok č. 1 k zmluve č. MAGTS200030 , ktorá sa automaticky predlžuje, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 4 980,00 1.7.2021 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Štúrova 3 81102 Bratislava 36070629 Ivan Bašnák vedúci oddelenia
MAGTS2100141 Nákup 50 ks mobilov - opakované zadanie 5 580,00 8.7.2021 Datacomp s.r.o. Pri Suchom mlyne 29 81104 Bratislava 36212466 Martin Vavrek riaditeľ sekcie
MAGTS2100050 prenájom tlačiarní 1 8.7.2021 Z + M servis a. s. Martinčekova 17 82101 Bratislava 44195591 Martin Vavrek riaditeľ sekcie
MAGTS2100107 Rámcová zmluva medzi hlavným mestom a platformou, ktorej predmetom je poskytovanie vzdelávania vybraným zamestnancom hlavného mesta a poskytovanie odborných konzultácií zo strany platformy uzavretá do konca rozpočtového roka 2021. 5 000,00 22.7.2021 Platforma pro sociální bydlení, z.s. Janovského 767/29 17000 Holešovice 3431177 Sergej Kára implementačná 1
MAGTS2100154 zmluva na reklamné predmety 2021-2022 22 328,16 23.7.2021 BOOST AGENCY s. r. o. Bulharská 38 82104 Bratislava 48227064 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100174 RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 146 880,00 23.7.2021 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 81101 Bratislava 35732881 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100123 Rekonštrukcia Jantárovej cesty - proj. manažment 205 145,00 23.7.2021 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 81101 Bratislava 35732881 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100146 Zmluva zverejnená dňa 23.6.2021. 17 222,40 23.7.2021 FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10 85101 Bratislava 31396488 Slávka Kotulová zamestnanec
MAGTS2100124 projektový manažment a výkjon inžinierskej činnosti pre projekt: Petržalská os - chodníky a cyklochodníky 164 001,00 27.7.2021 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 81101 Bratislava 35732881 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100115 výzva č. 2 9 600,00 28.7.2021 Gekkon s.r.o. Rybničná 30 83107 Bratislava 35789719 Ivan Šajti ved. oddelenia