Policajný okres Rok Spolu Ukončené Deti do 14 rokov 14-18 rokov 18-30 rokov
Bratislava I 2020 112 71 0 1 29
Bratislava II 2020 122 67 0 3 25
Bratislava III 2020 86 36 0 1 18
Bratislava IV 2020 53 40 1 0 14
Bratislava V 2020 107 77 0 1 23