Okres Rok Útvary/ členovia Druh Počet
Bratislava I 2019 Útvary spolu Telovýchovy a športu 18
Bratislava I 2019 Útvary spolu Turistiky a branných športov 2
Bratislava I 2019 Vedené internými zamestnancami Telovýchovy a športu 5
Bratislava I 2019 Vedené internými zamestnancami Turistiky a branných športov 1
Bratislava I 2019 Členovia spolu Telovýchovy a športu 156
Bratislava I 2019 Členovia spolu Turistiky a branných športov 13
Bratislava I 2019 Členovia do 15 rokov Telovýchovy a športu 145
Bratislava I 2019 Členovia do 15 rokov Turistiky a branných športov 13
Bratislava II 2019 Útvary spolu Telovýchovy a športu 22
Bratislava II 2019 Útvary spolu Turistiky a branných športov 4