Okres Rok Ročník Okres Počet Druh športu
Bratislava V 2019 1 - 4 r. žiaci 0 Golf
Bratislava V 2019 1 - 4 r. z toho ženy 0 Golf
Bratislava V 2019 5.ročník žiaci 0 Golf
Bratislava V 2019 5.ročník z toho ženy 0 Golf
Bratislava V 2019 6.ročník žiaci 0 Golf
Bratislava V 2019 6.ročník z toho ženy 0 Golf
Bratislava V 2019 7.ročník žiaci 5 Golf
Bratislava V 2019 7.ročník z toho ženy 3 Golf
Bratislava V 2019 8.ročník žiaci 0 Golf
Bratislava V 2019 8.ročník z toho ženy 0 Golf