Ukazovateľ Rok 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020
Vysoká škola Fakulta Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia Počet fakúlt Počet absolventov denného štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Rektorát (UK) 13 0 13 0 13 0 13 0
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta rímskokatolícka cyr.-metod. bohoslovecká (UK) - 40 - 22 - 22 - 16
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta evanjelická bohoslovecká (UK) - 30 - 16 - 13 - 15
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (UK) - 462 - 424 - 397 - 371
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta prírodovedecká (UK) - 873 - 752 - 689 - 611
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta manažmentu (UK) - 887 - 512 - 461 - 399
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta lekárska (UK) - 468 - 428 - 422 - 470
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta Jesseniova lekárska (UK) - 297 - 340 - 265 - 273
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Fakulta farmaceutická (UK) - 267 - 219 - 170 - 190