Okres Rok Miera
Bratislava I 2019 35,97
Bratislava II 2019 41,15
Bratislava III 2019 37,34
Bratislava IV 2019 33,17
Bratislava V 2019 49,06
Bratislava I 2020 31,08
Bratislava II 2020 37,29
Bratislava III 2020 42,86
Bratislava IV 2020 24,87
Bratislava V 2020 43,3