Okres Rok Miera
Bratislava I 2019 45,61
Bratislava II 2019 50,76
Bratislava III 2019 48,05
Bratislava IV 2019 48,66
Bratislava V 2019 48,84
Bratislava I 2020 40,9
Bratislava II 2020 48,9
Bratislava III 2020 45,14
Bratislava IV 2020 43,45
Bratislava V 2020 44,69