Okres Rok Počet poškodených OP
Bratislava I 2018 271
Bratislava I 2019 332
Bratislava I 2020 227
BratislavaII 2018 17
BratislavaII 2019 10
BratislavaII 2020 28
BratislavaIII 2018 163
BratislavaIII 2019 206
BratislavaIII 2020 188
Bratislava IV 2018 59