Okres Rok Počet zničených OP
Bratislava I 2019 1
Bratislava I 2020 0
BratislavaII 2019 2
BratislavaII 2020 0
BratislavaIII 2019 3
BratislavaIII 2020 0
Bratislava IV 2019 3
Bratislava IV 2020 1
Bratislava V 2019 0
Bratislava V 2020 0