Údaje o stíhaných, vyšetrovaných osobách Rok Celko osôb Počet maloletých Počet mladistvých Vplyv alkoholu Vplyv drog
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 2019 3 061 17 95 332 26
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 2020 2 696 21 97 285 19