Okres Rok NV- neplatené výživné Z toho ženy NV-sirotský Z toho ženy
Bratislava I 2019 12 11 0 0
Bratislava II 2019 39 37 3 3
Bratislava III 2019 16 15 2 2
Bratislava IV 2019 26 25 1 1
Bratislava V 2019 42 40 2 2
Bratislava I 2020 13 12 0 0
Bratislava II 2020 53 50 5 5
Bratislava III 2020 22 21 2 2
Bratislava IV 2020 33 31 3 3
Bratislava V 2020 49 46 3 3