Mestská časť Materské školy Základné školy Gymnáziá a stredné športové školy Stredné odborné školy Základné školy Vysoké školy
Bratislava I Súkr. MŠ STU * 81107 Bratislava-Staré Mesto, Bernolákova 2716/1 Základná škola s MŠ * 81104 Bratislava-Staré Mesto, Dubová 1 Gymnázium s VJM, 81484 Bratislava-Staré Mesto, Dunajská 13 SPŠ strojnícka, 81475 Bratislava-Staré Mesto, Fajnorovo nábrežie 5 Základná umelecká škola * 81101 Bratislava-Staré Mesto, Laurinská 20 Univerzita Komenského
Bratislava I Materská škola * 81105 Bratislava-Staré Mesto, Beskydská 7 Základná škola s VJM * 81484 Bratislava-Staré Mesto, Dunajská 13 Gymnázium, 81109 Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 18 SOŠ elektr. Frassatiho, 81107 Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 12 Základná umelecká škola * 81103 Bratislava-Staré Mesto, Panenská 11 Akadémia médií (od akademického roku 2018/2019 nepredkladajú údaje)
Bratislava I Súkromná MŠ * 81107 Bratislava-Staré Mesto, Blumentálska 16 Základná škola s MŠ * 81109 Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 48 Gymnázium Matky Alexie, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Jesenského 4/A SPŠ elektrotechnická, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Zochova 9 Základná umelecká škola * 81107 Bratislava-Staré Mesto, Radlinského 53 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Bratislava I EP - MŠ pri ZŠ * 81104 Bratislava-Staré Mesto, Brnianska 47 Základná škola * 81104 Bratislava-Staré Mesto, Hlboká cesta 4 SŠ - Gymnázium sv. Uršu, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Nedbalova 4 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Bratislava I Materská škola * 81104 Bratislava-Staré Mesto, Búdková 21 Základná škola * 81105 Bratislava-Staré Mesto, Jelenia 16 S-Gymn. nem-slov, 81106 Bratislava-Staré Mesto, Palisády 51 Slovenská technická univerzita
Bratislava I Súkr. MŠ INškôlka * 81108 Bratislava-Staré Mesto, Cintorínska 7669/7 Základná škola * 81103 Bratislava-Staré Mesto, Mudroňova 83 SŠ-Gymnázium Cambridge, 81104 Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3 VŠ Goethe uni (od akademického roku 2016/2017 nepredkladajú údaje)
Bratislava I Súkr. Materská škola * 81106 Bratislava-Staré Mesto, Drevená 4 SŠ - Základná škola s M * 81101 Bratislava-Staré Mesto, Nedbalova 4 Gymnázium, 81107 Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 6 Vysoká škola múzických umení
Bratislava I Súkromná materská škola * 81104 Bratislava-Staré Mesto, Drotárska cesta 48 ZŠ Matky Alexie * 81102 Bratislava-Staré Mesto, Palackého 1 Vysoká škola výtvarných umení
Bratislava I Materská škola * 81108 Bratislava-Staré Mesto, Ferienčíkova 12 S-ZŠ nem.-slov. * 81106 Bratislava-Staré Mesto, Palisády 51
Bratislava I Súkr. MŠ Funiversity * 81109 Bratislava-Staré Mesto, Gajova 21 Evanjelická ZŠ * 81106 Bratislava-Staré Mesto, Palisády 57