Okres Rok Index ekonomickej závislosti starých ľudí (Percento)
Bratislava I 1996 34,87
Bratislava I 1997 34,33
Bratislava I 1998 33,61
Bratislava I 1999 33,1
Bratislava I 2000 32
Bratislava I 2001 29,99
Bratislava I 2002 29,28
Bratislava I 2003 28,64
Bratislava I 2004 28,14
Bratislava I 2005 27,8