Názov okresu Názov obce Počet okrskov Počet zapísaných voličov Počet vydaných obálok &quot Účasť voličov
v %&quot Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
Bratislava I Bratislava - Staré Mesto 34 39923 17307 43,35 17288 99,89 16111 16680
Bratislava II Bratislava - Podunajské Biskupice 20 20027 7562 37,75 7552 99,86 7048 7333
Bratislava II Bratislava - Ružinov 70 69150 27811 40,21 27773 99,86 25768 27105
Bratislava II Bratislava - Vrakuňa 19 17544 6352 36,2 6345 99,88 5730 6135
Bratislava III Bratislava - Nové Mesto 45 36906 15862 42,97 15855 99,95 14698 15404
Bratislava III Bratislava - Rača 18 20109 9142 45,46 9123 99,79 8739 8949
Bratislava III Bratislava - Vajnory 5 4842 2694 55,63 2691 99,88 2559 2607
Bratislava IV Bratislava - Devín 2 1447 833 57,56 833 100 807 798
Bratislava IV Bratislava - Devínska Nová Ves 14 14543 6442 44,29 6437 99,92 6102 6255