Okres Rok Útvary/členovia Druh Počet
Bratislava I 2017 Útvary spolu Telovýchovy a športu 15
Bratislava I 2017 Útvary spolu Turistiky a branných športov 1
Bratislava I 2017 Vedené internými zamestnancami Telovýchovy a športu 3
Bratislava I 2017 Vedené internými zamestnancami Turistiky a branných športov 0
Bratislava I 2017 Členovia spolu Telovýchovy a športu 127
Bratislava I 2017 Členovia spolu Turistiky a branných športov 8
Bratislava I 2017 Členovia do 15 rokov Telovýchovy a športu 118
Bratislava I 2017 Členovia do 15 rokov Turistiky a branných športov 8
Bratislava I 2018 Útvary spolu Telovýchovy a športu 8
Bratislava I 2018 Útvary spolu Turistiky a branných športov 1