Okres Mestská časť Spolu Obývané byty Neobývané byty (spolu) Neobývané byty - Byty vyhradené na sezónne alebo druhotné používanie (nepovinné) Neobývané byty - Prázdne byty (nepovinné) Nezistené
Bratislava I Staré Mesto 21 359 20 974 376 0 376 9
Bratislava II Podunajské Biskupice 8 903 8 781 122 0 122 0
Bratislava II Ružinov 39 136 38 520 610 0 610 6
Bratislava II Vrakuňa 7 794 7 684 109 0 109 1
Bratislava III Nové Mesto 21 588 18 063 3 522 0 3 522 3
Bratislava III Rača 8 951 8 745 204 0 204 2
Bratislava III Vajnory 2 207 2 167 40 0 40 0
Bratislava IV Devínska Nová Ves 6 060 6 008 52 0 52 0
Bratislava IV Dúbravka 15 264 15 169 93 0 93 2
Bratislava IV Karlova Ves 15 204 14 255 949 0 949 0