Okres Rok Počet sudcov
Bratislava I 2014 44
Bratislava II 2014 32
Bratislava III 2014 27
Bratislava IV 2014 21
Bratislava V 2014 31
Bratislava I 2015 43
Bratislava II 2015 33
Bratislava III 2015 25
Bratislava IV 2015 20
Bratislava V 2015 29