Obvodné oddedelenie Rok Počet trestných činov spáchaných organizovanou formou
Bratislava I 2016 842
Bratislava II 2016 1552
Bratislava III 2016 749
Bratislava IV 2016 634
Bratislava V 2016 1096
Bratislava I 2017 845
Bratislava II 2017 1410
Bratislava III 2017 765
Bratislava IV 2017 559
Bratislava V 2017 840