Údaje o stíhaných,vyšetrovaných osobách Rok Celkom osôb Počet malolet. Počet mladist. Vplyv alkoholu Vplyv drog
ZOSTÁVAJÚCA KRIMINALITA 1997 755 7 30 108 2
dopravné nehody cestné 1997 257 1 11 46 2
ohroz. pod vplyvom návyk.látok 1997 58 0 0 58 0
t.č. vojenské a proti republ. 1997 8 0 0 0 0
ZOSTÁVAJÚCA KRIMINALITA 1998 878 7 28 167 3
dopravné nehody cestné 1998 373 4 6 66 2
ohroz. pod vplyvom návyk.látok 1998 81 0 0 81 0
t.č. vojenské a proti republ. 1998 24 0 0 0 0
ZOSTÁVAJÚCA KRIMINALITA 1999 761 3 25 110 1
dopravné nehody cestné 1999 310 0 9 58 1