Údaje o stíhaných,vyšetrovaných osobách Rok Celkom osôb Počet malolet. Počet mladist. Vplyv alkoholu Vplyv drog
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 1997 3869 75 623 234 49
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 1998 3541 131 583 241 26
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 1999 3609 138 517 291 19
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 2000 3617 105 611 237 20
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 2001 3666 148 474 240 30
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 2002 3765 134 447 271 28
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 2003 4018 116 355 286 16
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 2004 3769 70 385 374 2
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 2005 3860 98 387 411 12
VŠEOBECNÁ KRIMINALITA SPOLU 2006 4305 87 346 397 14