Okres Rok Počet poberateľov
Bratislava I 2006 586
Bratislava II 2006 1500
Bratislava III 2006 357
Bratislava IV 2006 781
Bratislava V 2006 1071
Bratislava I 2007 491
Bratislava II 2007 1314
Bratislava III 2007 439
Bratislava IV 2007 636
Bratislava V 2007 835