Predseda/poslanec/neposlanec Členovia komisie
Predseda komisie MUDr. Vallo Jakub
Poslanec PhDr. Poláčiková Jana
Poslanec Ing., arch. Štasselová Lucia
Poslanec Čahojová Dana
Poslanec Mgr. Zaťovičová Zdenka
Poslanec Ing. Svoreňová Soňa
Neposlanec Mgr. Karelová Ľubica
Neposlanec Mgr. Kákoš Jozef
Neposlanec Ing. Pšenčík Miroslav