Predseda/poslanec/neposlanec Zoznam členov komisie:
Predseda komisie PhDr. Krajčír Ľuboš
Poslanec Polakovič Igor
Poslanec Čahojová Dana
Poslanec Ing. Hrčka Ján
Poslanec PhDr., JUDr. Zahradník Branislav
Neposlanec Ing. Pčolinský Vladimír, PhD.
Neposlanec Kiča Michal
Neposlanec Antal Miroslav
Neposlanec Šula Michal