Predseda/poslanec/neposlanec Členovia komisie
Predseda komisie Ing. Kratochvílová Tatiana
Poslanec Mgr., PhD. Vlačiky Martin
Poslanec Mgr. art. Berka Adam
Poslanec Ing. Vagač Matej
Poslanec Ferenčáková Gabriela
Poslanec Jenčík Radovan
Poslanec Ing. arch. Mgr. art. Pätoprstá Elena
Poslanec Mgr. Pilinský Peter
Poslanec Ing. arch. Aufrichtová Zuzana
Poslanec Mgr. Antalová Plavuchová Lenka