Predseda/poslanec/neposlanec Členovia komisie
Predseda komisie JUDr. Mgr. Uhler Jozef
Poslanec Ing. Strapák Peter
Poslanec Polakovič Igor
Poslanec Mgr. Palkovič Tomáš
Poslanec Ing. Debnárová Monika
Poslanec Mgr., PhD. Vlačiky Martin
Poslanec Mgr. Tešovič Rastislav
Poslanec Ing. Kratochvílová Tatiana
Poslanec PhDr. Ožvaldova Alžbeta
Poslanec Ing. Krúpa Jozef