Predseda/poslanec/neposlanec Členovia komisie
Predseda komisie Ing. Vagač Matej
Poslanec Polakovič Igor
Poslanec Mgr., PhD. Brat Michal
Poslanec Mgr. art. Berka Adam
Poslanec Ing., arch. Štasselová Lucia
Poslanec JUDr. Vetrák Milan, PhD.
Neposlanec Ing. Šimončičová Katarína
Neposlanec Mgr. art., Mgr., PhD. Morongová Barbora
Neposlanec Mgr. Blaha Viktor
Neposlanec Mgr., PhD. Szalay Peter