Predseda/poslanec/neposlanec Členovia komisie
Predseda komisie Mgr. Pilinský Peter
Poslanec Mgr. Antalová Plavuchová Lenka
Poslanec Ing. Lamoš Roman
Poslanec MUDr. Vallo Jakub
Poslanec PhDr. Poláčiková Jana
Poslanec Mgr. Zaťovičová Zdenka
Poslanec Ing. Káčer Juraj
Poslanec Mgr. Kunst Rastislav
Poslanec Ing. Hrčka Ján
Poslanec Ing. Lenč Peter