Okres Rok Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (Eur)
Bratislava I 2018 1 940,68
Bratislava I 2017 1 949,83
Bratislava I 2016 1 786,01
Bratislava I 2015 1 649,55
Bratislava I 2014 1 377,29
Bratislava I 2013 1 475,81
Bratislava I 2012 1 400,00
Bratislava I 2011 1 347,00
Bratislava I 2010 1 520,00
Bratislava I 2009 1 207,00