Interné čís. Číslo Predmet fakturácie Cena [EUR] Názov IČO Ulica PSČ Miesto Dátum Dátum úhrady Meno Priezv.
1200007530 200316 &quot stavebné práce 11/2020 &quot &quot Cyklotrasa Starohájska&quot &quot - ZoD&quot 11 421,85 MBM-GROUP, a.s. 36740519 Hviezdoslavovo námestie 213 02901 Námestovo 1.12.2020 22.12.2020 Viera Sláviková
1200007531 200317 &quot stavebné práce 11/2020 &quot &quot Cyklotrasa Starohájska&quot &quot - Dodatku č. 4_naviac práce&quot 4 308,85 MBM-GROUP, a.s. 36740519 Hviezdoslavovo námestie 213 02901 Námestovo 1.12.2020 22.12.2020 Viera Sláviková
1200007532 200318 &quot stavebné práce 11/2020 &quot &quot Cyklotrasa Starohájska&quot &quot - Dodatok č. 6_naviac práce&quot 20 424,20 MBM-GROUP, a.s. 36740519 Hviezdoslavovo námestie 213 02901 Námestovo 1.12.2020 22.12.2020 Viera Sláviková
1200007533 190212473 Kalendáre a diáre pre potreby MsP 288,96 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Vajanského 80 98401 Lučenec 1.12.2020 7.12.2020 Miroslav Klimek
- kalemdáre - 120ks
- diáre - 40ks
1200007534 190212510 Kancelársky papier pre potreby MsP v celkovom počte 150bal 531 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Vajanského 80 98401 Lučenec 1.12.2020 9.12.2020 Miroslav Klimek
1200007535 5822020 Zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 11/2020 a riešenie pracovných úrazov 232,36 Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 Ľ. Fullu 24 841 05 Bratislava 1.12.2020 7.12.2020 Miroslav Klimek
1200007537 1301052648 aktualizácia Stavebný zákon k 9.11.2020 99,18 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 1.12.2020 7.12.2020 Mária Bátorová
1200007538 1113713491 knihy pre AMB 991,17 Martinus, s.r.o. 45503249 Gorkého 4 03601 Martin 1.12.2020 11.12.2020 Zuzana Ivašková