Dátum čas Skupina udalosti Druh udalosti Ulica
01.01.2020 00:05 4841 - zákaz používania pyrotechniky 4008 - VZN hl.m.SR Bratislavy 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR BA Hurbanovo námestie Staré Mesto
01.01.2020 00:05 4841 - zákaz používania pyrotechniky 4008 - VZN hl.m.SR Bratislavy 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR BA Hurbanovo námestie Staré Mesto
01.01.2020 00:27 4700 - priestupok proti verejnému poriadku 4704 - porušenie nočného kľudu Kašmírska Ružinov
01.01.2020 02:20 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2271 - IP 27a - ZÓNA S PLATENÝM ALEBO REGULOVANÝM STÁTÍM Hlaváčiková Karlova Ves
01.01.2020 02:45 4700 - priestupok proti verejnému poriadku 4704 - porušenie nočného kľudu Kresánkova Karlova Ves
01.01.2020 04:10 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2269 - IP 24a - ZÓNA S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM Mostová Staré Mesto
01.01.2020 05:30 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2269 - IP 24a - ZÓNA S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM Vajanského nábrežie Staré Mesto
01.01.2020 09:03 9802 - doprav.značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečistenie 9803 - zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky Kalinčiakova Nové Mesto
01.01.2020 09:20 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2262 - B33 - ZÁKAZ STÁTIA Meteorová Ružinov
01.01.2020 09:30 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 2262 - B33 - ZÁKAZ STÁTIA Meteorová Ružinov