Interné čís. Číslo Predmet fakturácie Cena [EUR] Názov IČO Ulica PSČ Miesto Dátum Dátum úhrady Meno Priezv. Skratka
1200006656 20200082 tlmočenie SK/EN 40 SIMULTA, spol. s r.o. 31380204 Okánikova 4 81104 Bratislava 2.11.2020 3.11.2020 Mária Bátorová zamestnanec
1200006657 2201055393 SBOX Audio redukcie (jack) v celkovom počte 5ks 6,6 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Panónska cesta 42 85101 Bratislava 2.11.2020 4.11.2020 Miroslav Klimek
1200006658 4591390274 PHM za 1/2 - 10/2020 pre MsP - Veliteľstvo, Expozitúry Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Dúbravka, Petržalka, Kynológia a Jazdná polícia (od 01.10.2020 - 15.10.2020) 3 226,04 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 3.11.2020 10.11.2020 Miroslav Klimek
1200006659 200100031 Prevádzka plynovej kotolne Hálkova za obdobie - 09/2020 116 Anton Lobo 35086149 Mierová 2 90201 Pezinok 1 3.11.2020 6.11.2020 Miroslav Klimek
1200006660 2201947 Oprava a sfunkčnenie hasiacich prístrojov, výmeny hydrantových ventilov a dodanie prúdnice v objektoch MsP 893,52 Andrej Náter 13999044 Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 3.11.2020 6.11.2020 Miroslav Klimek
1200006661 2201948 Odstráneenie závad z revízie bleskozvodov na senníku v objekte MsP Jazdnej polície, Kramerov Lom 715,2 Andrej Náter 13999044 Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 3.11.2020 6.11.2020 Miroslav Klimek
1200006662 112003771 Revízia elektrospotrebičov v 12 objektoch MSP 1 500,00 ENGIE Services a.s. 35966289 Jarošova 2961/1 83103 Bratislava 3.11.2020 19.11.2020 Miroslav Klimek
Veliteľstvo MsP,
Expozitúry BA I. - V., Stanica Jazdnej polície a Kynológie, Zásahová jednotka, Zabezpečovacia stanica
Dúbravka - školiace stredisko,